Τα προσωπικά στοιχεία τα οποιά συλλέγει το ledeshop είναι τα ακόλουθα:
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ledeshop.gr χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (e-mail, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο) και ο τύπος παραστατικού (Απόδειξη ή Τιμολόγιο) χρειάζονται μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει αγορά προϊόντων από το ledeshop. Ο επισκέπτης μπορεί εθελοντικά να συμπληρώσει και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο αντίστοιχο πεδίο.   

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία με τα στοχεία της εταιρείας (Επωνυμία, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 

Το ledeshop.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την μόνη εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το ledeshop.gr διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να ζητήσει την διασταύρωση των προσωπικών του στοιχείων, την διόρθωσή τους ή την διαγραφή τους. 

Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο επισκέπτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 

Skroutz Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.